Monthly Archives: wrzesień 2016


07
wrz 2016

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. – 1 List do Koryntian 11,23-26   Wieczerza Pańska jest pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa, Jego złamanego za nasz grzech ciała i Jego......

Read More


07
wrz 2016

Chrześcijański post – czym jest? Czym jest post? Według Biblii, post jest powstrzymywaniem się od jedzenia, picia, snu lub współżycia płciowego po to, by całą swoją uwagę poświęcić duchowemu wzrostowi. Poszcząc, pokornie rezygnujemy z jakiejś cielesnej przyjemności, aby w ten sposób uwielbić Boga, wyostrzyć swój wzrok duchowy i wejść w głębszy wymiar naszego życia modlitewnego. Chrześcijański post – głębsze skupienie uwagi na Bogu Chrześcijański post nie jest jakiegoś rodzaju „uczynkiem” nakazanym przez Chrystusa albo wymogiem stawianym przez Pismo Święte. Jednakże nie oznacza to, że post nie jest zalecany jako ważny element naszego......

Read More


07
wrz 2016

Duchowy wzrost jest procesem, dzięki któremu stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Kiedy uwierzymy w Jezusa, Duch Święty rozpoczyna proces upodabniania nas do Niego, przemieniając nas na Jego obraz. Wzrost duchowy jest najprawdopodobniej najlepiej opisany w 2 Liście Piotra 1,3-8, gdzie apostoł mówi nam, że „Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na......

Read More


07
wrz 2016

W Liście do Efezjan 4,25 czytamy, że wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. W Piśmie Świętym nie znajdujemy jednoznacznego stwierdzenia o formalnym członkostwie w zborze. Oczywistym jest, że każdy, kto swoją wiarę złoży w Chrystusie jest członkiem ciała Chrystusowego, Kościoła powszechnego. Niemniej jednak, Nowy Testament jasno wypowiada się na temat chrześcijańskiego życia, którego nie należy prowadzić w izolacji, lecz w społeczności. Chrześcijaństwo nowotestamentowe to potrzeba osobistego odrodzenia i od tej pory potrzeba życia i wrastania w społeczności ludzi wierzących. W takiej społeczności członkostwo powinno być rozumiane jak zawarcie przymierza. Członkostwo jest poświęceniem swoich......

Read More


07
wrz 2016

Jeśli poważnie traktujesz swoje chrześcijaństwo, powinieneś wiedzieć, co Biblia mówi na temat ofiarności, a prawda jest taka, że mówi bardzo wiele. Jedno z mniej znanych wydarzeń w Biblii, odnoszących się do zasady zwracania części swojego dochodu Bogu, opisane jest w Pierwszej Księdze Mojżeszowej 14,18-20. Zdarzenie to miało miejsce na długo przed wprowadzeniem żydowskiego prawa dotyczącego dawania. Opisany tu fakt wytycza wzorzec dla ofiarności w całym Piśmie Świętym. Abram właśnie uratował swojego bratanka Lota z rąk krwawego króla Kedorlaomera. Powracającego po odniesieniu zwycięstwa Abrama wita i błogosławi inny król, Melchisedek, który był „kapłanem......

Read More


07
wrz 2016

Chrzest w Duchu Świętym wiele zmienia w życiu człowieka wierzącego. Piotr, zdolny, lecz często porywczy i czasami nieodpowiedzialny uczeń Jezusa, jest tego doskonałym przykładem. Zniechęcony aresztowaniem i zbliżającym się skazaniem Jezusa, Piotr zaparł się Pana trzykrotnie (Jn 18,15-18, 25-27). Lecz parę tygodni później Piotr zostaje ochrzczony Duchem Świętym i doznaje radykalnej przemiany (Dz 2,4). Po tym przeżyciu staje odważnie przed zdezorientowanym i sceptycznym tłumem, i wygłasza jedno z najwspanialszych kazań wszechczasów, zdobywając dla Chrystusa 3 tysiące osób (Dz 2,41). Pismo Święte de facto mówi, że chrzest w Duchu Świętym jest ważnym przeżyciem......

Read More


07
wrz 2016

włącz 16 marzec 2009. Tomasz Józefowicz   Poprzednie rozważanie zakończyliśmy konkluzją, że przerażające ubóstwo miliardów ludzi na naszej planecie jest podtrzymywane przez rozregulowany system sprawiedliwości, który zamiast nakłaniać wszystkich do niwelowania przepaści między biednymi a bogatymi, rozbieżność tę pogłębia. Czy jako chrześcijanie mamy obowiązek i możliwość cokolwiek w tej kwestii zrobić? Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, jak na taką niesprawiedliwość społeczną reagował Jezus. Jeśli nie była ona przedmiotem Jego zainteresowania, a wymierzał On swoje przesłanie tylko przeciwko grzechom pojedynczych osób, trudno oczekiwać od Jego uczniów, aby zajmowali......

Read More


07
wrz 2016

włącz 12 marzec 2009. Tomasz Józefowicz   Każdy z nas żyje według jakiegoś mniej lub bardziej świadomie przyjętego scenariusza. W zależności od jego treści nasze życie może być oddane na służbę innym lub może im zagrażać. Jak w każdym scenariuszu i w naszym jest jakaś wiodąca fabuła oraz wątki poboczne, epizody, w jakimś stopniu zdeterminowane przez naczelny motyw naszego życia. Jeśli, na przykład, wiodącym motywem naszego życia jest uzależnienie, w jego scenariuszu mogą pojawić się takie wątki jak rozwód, utrata zdrowia, wypadek, przestępstwo, bezrobocie.   Z życiem społecznym, z życiem całych kultur......

Read More


07
wrz 2016

włącz 02 marzec 2009. Tomasz Józefowicz   Za około 40 dni będziemy z radością kolejny raz wspominać zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego dokonał umierając na krzyżu. Ktoś, kto nie zna chrześcijańskiej doktryny mógłby pomyśleć, że dziwny to powód do świętowania. Zrozumiałe wydaje się świętowanie czyichś narodzin, ale śmierci? Chrześcijanie jednak wierzą, że to właśnie przez swą śmierć Chrystus zatriumfował nad siłami zła, które mają destrukcyjny wpływ na losy człowieka i świata. „Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi” (Kol 2,15).......

Read More


07
wrz 2016

Bartek Pielak     Od dawna zamierzałem zająć się tematem hymnów kościelnych i pewnie długo bym jeszcze poprzestawał na tym zamierzeniu, gdyby nie artykuł Wojciecha Gajewskiego z „Chrześcijanina” 9-10/2002 pt. Ecclesia semper reformanda. Stwierdziłem, że najwyższy czas przypomnieć skąd wziął się Śpiewnik Pielgrzyma i do czego służy. Na próbach grup muzycznych nie powinien on bynajmniej odgrywać roli podstawki pod kubki ani podpórki do klapy od pianina. W trakcie nabożeństw pieśń z tego śpiewnika – o ile w ogóle cudem jakimś się przytrafi – nie jest chwilą na poprawienie fryzury tudzież garderoby, wymianę......

Read More