Post w życiu Chrześcijanina

Chrześcijański post – czym jest?

Czym jest post? Według Biblii, post jest powstrzymywaniem się od jedzenia, picia, snu lub współżycia płciowego po to, by całą swoją uwagę poświęcić duchowemu wzrostowi. Poszcząc, pokornie rezygnujemy z jakiejś cielesnej przyjemności, aby w ten sposób uwielbić Boga, wyostrzyć swój wzrok duchowy i wejść w głębszy wymiar naszego życia modlitewnego.

Chrześcijański post – głębsze skupienie uwagi na Bogu

Chrześcijański post nie jest jakiegoś rodzaju „uczynkiem” nakazanym przez Chrystusa albo wymogiem stawianym przez Pismo Święte. Jednakże nie oznacza to, że post nie jest zalecany jako ważny element naszego duchowego wzrostu. Dzieje Apostolskie odnotowują, iż wierzący trwali w poście, zanim podjęli jakąś ważną decyzję (Dz. 13,4; 14,23). Post i modlitwa często idą w parze (Łuk. 2,37; 5,33).

Myśląc o poście, nie powinniśmy koncentrować się na niejedzeniu, ponieważ celem postu jest odwrócenie naszej uwagi od rzeczy tego świata i skoncentrowanie jej na Bogu. Post jest sposobem na pokazanie Bogu i sobie samym, że poważnie traktujemy naszą społeczność z Nim. Jakkolwiek post w Piśmie Świętym prawie zawsze oznacza powstrzymywanie się od jedzenia, są też inne możliwości poszczenia. Wszystko, z czego na jakiś czas zrezygnujesz po to, by twoje myśli były tylko przy Bogu, można uznać za formę postu (por. I Kor. 7,1-5).  Post powinien mieć ograniczenia czasowe, szczególnie w przypadku powstrzymywania się od jedzenia. Brak jedzenia przez dłuższy czas jest szkodliwy dla zdrowia. Celem postu nie jest ukaranie ciała, lecz poświęcenie niepodzielnej uwagi Bogu.

Post nie powinien być również traktowany jako metoda odchudzająca. Nie powinniśmy pościć, by stracić zbędne kilogramy, lecz raczej, by pogłębić naszą więź z Panem. Każdy może pościć. Niektórzy nie mogą odstawić jedzenia (np. chorzy na cukrzycę), ale każdy może na jakiś czas z czegoś zrezygnować po to, by skoncentrować się na Bogu. Nawet niewłączanie telewizora przez jakiś czas może być skuteczną formą postu.

Dobrą rzeczą jest, by wierzący od czasu do czasu pościli. Jakkolwiek Pismo Święte nie rozkazuje, byśmy to czynili, to z pewnością zaleca. Podstawowym biblijnym celem postu jest pogłębienie więzi z Bogiem. Odwracając nasz wzrok od ziemskich rzeczy, możemy skupić go na Chrystusie.

„A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Mat. 6,16-18).

Chrześcijański post – styl życia sługi

Chrześcijański post to jednakże coś więcej niż odmawianie sobie jedzenia albo innej przyjemności cielesnej – jest to styl życia sługi gotowego do  poświęcenia się przed Panem. Prorok Izajasz (Iz. 58) poucza nas czym jest prawdziwy post. To nie jest jednorazowy akt uniżenia i zaparcia siebie samego przed Bogiem, lecz styl życia sługi służącego innym. Jak mówi nam Izajasz, post prowadzi do pokory, rozwiązuje bezprawne więzy, zrywa powrozy jarzma, dzieli chleb z głodnym, bezdomnych przyjmuje do domu i przyodziewa nagiego. Taka koncepcja postu nie sprowadza się jednodniowego wydarzenia – to styl życia sługi, żyjącego dla Boga i innych.

„Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem!”
-(Iz. 58,8-9).

share

Recommended Posts

Agapa

08 stycznia, 2018