Wieczerza Pańska


Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
– 1 List do Koryntian 11,23-26

 

Wieczerza Pańska jest pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa, Jego złamanego za nasz grzech ciała i Jego przelanej dla naszego odkupienia krwi. Została nakazana Kościołowi (Łuk. 22,19) , co oznacza, że powinniśmy w niej uczestniczyć.

Gdy uczestniczysz w tej pamiątce, wydajesz świadectwo, że Jezus Chrystus umarł za CIEBIE i przelał swoją krew za CIEBIE. Za każdym razem, gdy jesz ten chleb i pijesz z tego kielicha, wydajesz osobiste świadectwo, że Jezus Chrystus powstał z martwych, żyje i przyjdzie ponownie.

Przed przystąpieniem do Wieczerzy Pańskiej każdy wierzący powinien najpierw zbadać samego siebie. Bóg nie chce, żebyś uczestniczył w stole Pańskim tak, jakbyś jadł normalny posiłek. Chce, abyś zachował trzeźwość i w modlitwie uporządkował wszystkie sprawy przed Bogiem. Twój Ojciec Niebieski chce, żebyś rozsądził samego siebie i uniknął kary.

Uczestniczenie w stole Pańskim bez wcześniejszego doświadczenia samego siebie jest nieposłuszeństwem Bożemu Słowu. Nie możesz pielęgnować w swoim życiu grzechu, myśląc, że Bóg nie zwraca na to uwagi, szczególnie kiedy wspominasz Jego przelaną za twój grzech krew. Niech twoje serce będzie czyste przed Panem.
„I tak jedz z chleba tego i z kielicha tego pij.”

share

Recommended Posts

Agapa

08 stycznia, 2018