Monthly Archives: styczeń 2018


08
sty 2018

Wojciech Gajewski | 6 stycznia 2018   W Nowym Testamencie termin „agape”, w znaczeniu „uczta miłości”, pojawia się jeden raz, w Liście Judy („na waszych agapach”; 1:12). Z czasem określenie to stało się terminem technicznym i służyło nazwaniu w ten sposób wszystkich wspólnych posiłków organizowanych w kontekście chrześcijańskiej liturgii lub dobroczynności. Należy wspomnieć, że samo słowo „agape” występuje w NT wielokrotnie (ponad 120 razy, nie licząc pochodnych), ze słynnym trzynastym rozdziałem Pierwszego Listu do Koryntian na czele (tam 9 razy).  Agape oznacza ten rodzaj miłości, która jest ofiarna, zdolna do poświęceń i......

Read More