Author Archives: nsobotkansobotka

in Artykuły

Rozważanie wielkopostne cz. 1 – Kuszenie Jezusa

włącz 02 marzec 2009. Tomasz Józefowicz   Za około 40 dni będziemy z radością kolejny raz wspominać zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego dokonał umierając na krzyżu. Ktoś, kto nie zna chrześcijańskiej doktryny mógłby pomyśleć,...

0
07 września, 2016
in Artykuły

Prowokacje muzyczne

Bartek Pielak     Od dawna zamierzałem zająć się tematem hymnów kościelnych i pewnie długo bym jeszcze poprzestawał na tym zamierzeniu, gdyby nie artykuł Wojciecha Gajewskiego z „Chrześcijanina” 9-10/2002 pt. Ecclesia semper reformanda. Stwierdziłem, że...

0
07 września, 2016
in Artykuły

Powstrzymać się czy iść na całość

Czyli jak daleko można się posunąć? Sy Rogers   „Sy Rogers, człowiek-legenda w dziedzinie seksualności współczesnego człowieka, udziela nam paru cennych wskazówek dotyczących popularnego problemu: Jak daleko można się posunąć przed ślubem?” – Soul Purpose...

0
07 września, 2016
in Artykuły

Nicejsko- Konstantynopolskie wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga,...

0
07 września, 2016
in Artykuły

Historia Kościoła Zielonoświątkowego

Wojciech Gajewski   Istnieje brak jednolitego stanowiska wśród historyków zielonoświątkowych na temat: gdzie, kiedy i pod czyim przewodnictwem powstał ruch zielonoświątkowy. Dyskusja dotyczy zasadniczo dwóch dat i dwóch różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych: roku 1901...

0
07 września, 2016
in Artykuły

Duchowość ruchu Vineyard z zielonoświatkowego punktu widzenia

Duchowość ruchu Vineyard (Winnicy) ma bliski związek z rodzajem duchowości obserwowanej w Toronto Vineyard Airport Church określanej powszechnie jako „Toronto blessing”. Zbór ten należy do Vineyard Christian Fellowship (Chrześcijańskiej Społeczności Winnicy) założonej w 1978 r....

0
07 września, 2016
in Artykuły

Dlaczego powinniśmy stanąć za Izraelem?

Izrael jest krajem, o którym Bóg mówi – jednoznacznie, proroczo i wielokrotnie w Biblii – „To należy do mnie”. Bóg mówi o Izraelu w sposób, w jaki nie odnosi się do żadnego innego narodu na...

0
07 września, 2016
in Artykuły

Czy masturbacja to coś złego?

Biblia nic nie mówi na temat masturbacji. Wydaje się to trochę dziwne, ponieważ jest to tak silne i powszechne zjawisko w życiu człowieka. A biorąc pod uwagę, że Księga Kapłańska ma tak wiele do powiedzenia...

0
07 września, 2016