Blog


08
kw. 2020
Błogosławieni, którzy w Panu umierają

Wczoraj, 7 kwietnia, odszedł do Pana nasz umiłowany w Chrystusie br. Tadeusz Gaweł. Człowiek niezwykłej serdeczności, życzliwy, pogodny, kochający i kochany. Wspaniały duszpasterz, ceniony pastor, człowiek głęboko przeżywający wiarę w Boga, oddany Kościołowi.  Urodził się 28 października 1933 roku w Tomaszowie, niedaleko Kostopola na Wołyniu. Był piątym dzieckiem w rodzinie Jana i Bronisławy z d. Osojca.  W dramatycznych okolicznościach stracił w czasie wojny rodziców i dwoje rodzeństwa.  W wieku 12 lat przeniósł się z pozostałą rodziną na Ziemie Zachodnie. Ewangelię głosiła mu jego siostra Emilia. Nawrócił się w roku 1947, chrzest przyjął rok później,......

Read More


08
sty 2018

Wojciech Gajewski | 6 stycznia 2018   W Nowym Testamencie termin „agape”, w znaczeniu „uczta miłości”, pojawia się jeden raz, w Liście Judy („na waszych agapach”; 1:12). Z czasem określenie to stało się terminem technicznym i służyło nazwaniu w ten sposób wszystkich wspólnych posiłków organizowanych w kontekście chrześcijańskiej liturgii lub dobroczynności. Należy wspomnieć, że samo słowo „agape” występuje w NT wielokrotnie (ponad 120 razy, nie licząc pochodnych), ze słynnym trzynastym rozdziałem Pierwszego Listu do Koryntian na czele (tam 9 razy).  Agape oznacza ten rodzaj miłości, która jest ofiarna, zdolna do poświęceń i......

Read More


12
cze 2017
Królestwo Boże w indiańskiej wiosce

  Indianie przybywają na wyspę… autobusem tzn. na brzeg rzeki. Do indiańskiej wioski dostają się katamaranem – to pierwszy moment, w którym trzeba zaufać – katamaran nie wygląda jak najpewniejszy środek transportu. Obsługujący go 'tubylcy’ są raczej młodzi. Na pierwszy rzut oka widać, że w czasie przeprawy dno katamaranu jest zalane wodą. Na plaży po drugiej stronie czekają członkowie różnych plemion i witają 'swoich’. Do obozowiska wiedzie z plaży pagórkowata droga przez mostek i lasek – przejście zajmuje pół minuty, z bagażami nieco dłużej, ale większość Indian przyjeżdżało na obóz z małą......

Read More


11
sty 2017

Jakie jest znaczenie chrztu Zgodnie z tym, co mówi Nowy Testament, chrzest jest właściwą reakcją na nakaz Chrystusowy, o którym czytamy w Ewangelii Mateusza 28,19: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je  w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jakkolwiek chrzest nie jest środkiem do zbawienia, bezsprzecznie jest znaczącym, zewnętrznym znakiem lub świadectwem wewnętrznego odrodzenia, które miało miejsce w momencie przyjęcia Chrystusa przez wiarę jako Zbawiciela i Pana. Chrzest świadczy o posłuszeństwie w czyimś życiu; świadczy o poddaniu się panowaniu i przywództwu Chrystusa. Co więcej, świadczy również o jedności,......

Read More


07
wrz 2016

Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. – 1 List do Koryntian 11,23-26   Wieczerza Pańska jest pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa, Jego złamanego za nasz grzech ciała i Jego......

Read More


07
wrz 2016

Chrześcijański post – czym jest? Czym jest post? Według Biblii, post jest powstrzymywaniem się od jedzenia, picia, snu lub współżycia płciowego po to, by całą swoją uwagę poświęcić duchowemu wzrostowi. Poszcząc, pokornie rezygnujemy z jakiejś cielesnej przyjemności, aby w ten sposób uwielbić Boga, wyostrzyć swój wzrok duchowy i wejść w głębszy wymiar naszego życia modlitewnego. Chrześcijański post – głębsze skupienie uwagi na Bogu Chrześcijański post nie jest jakiegoś rodzaju „uczynkiem” nakazanym przez Chrystusa albo wymogiem stawianym przez Pismo Święte. Jednakże nie oznacza to, że post nie jest zalecany jako ważny element naszego......

Read More


07
wrz 2016

Duchowy wzrost jest procesem, dzięki któremu stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Kiedy uwierzymy w Jezusa, Duch Święty rozpoczyna proces upodabniania nas do Niego, przemieniając nas na Jego obraz. Wzrost duchowy jest najprawdopodobniej najlepiej opisany w 2 Liście Piotra 1,3-8, gdzie apostoł mówi nam, że „Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na......

Read More


07
wrz 2016

W Liście do Efezjan 4,25 czytamy, że wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała. W Piśmie Świętym nie znajdujemy jednoznacznego stwierdzenia o formalnym członkostwie w zborze. Oczywistym jest, że każdy, kto swoją wiarę złoży w Chrystusie jest członkiem ciała Chrystusowego, Kościoła powszechnego. Niemniej jednak, Nowy Testament jasno wypowiada się na temat chrześcijańskiego życia, którego nie należy prowadzić w izolacji, lecz w społeczności. Chrześcijaństwo nowotestamentowe to potrzeba osobistego odrodzenia i od tej pory potrzeba życia i wrastania w społeczności ludzi wierzących. W takiej społeczności członkostwo powinno być rozumiane jak zawarcie przymierza. Członkostwo jest poświęceniem swoich......

Read More


07
wrz 2016

Jeśli poważnie traktujesz swoje chrześcijaństwo, powinieneś wiedzieć, co Biblia mówi na temat ofiarności, a prawda jest taka, że mówi bardzo wiele. Jedno z mniej znanych wydarzeń w Biblii, odnoszących się do zasady zwracania części swojego dochodu Bogu, opisane jest w Pierwszej Księdze Mojżeszowej 14,18-20. Zdarzenie to miało miejsce na długo przed wprowadzeniem żydowskiego prawa dotyczącego dawania. Opisany tu fakt wytycza wzorzec dla ofiarności w całym Piśmie Świętym. Abram właśnie uratował swojego bratanka Lota z rąk krwawego króla Kedorlaomera. Powracającego po odniesieniu zwycięstwa Abrama wita i błogosławi inny król, Melchisedek, który był „kapłanem......

Read More


07
wrz 2016

Chrzest w Duchu Świętym wiele zmienia w życiu człowieka wierzącego. Piotr, zdolny, lecz często porywczy i czasami nieodpowiedzialny uczeń Jezusa, jest tego doskonałym przykładem. Zniechęcony aresztowaniem i zbliżającym się skazaniem Jezusa, Piotr zaparł się Pana trzykrotnie (Jn 18,15-18, 25-27). Lecz parę tygodni później Piotr zostaje ochrzczony Duchem Świętym i doznaje radykalnej przemiany (Dz 2,4). Po tym przeżyciu staje odważnie przed zdezorientowanym i sceptycznym tłumem, i wygłasza jedno z najwspanialszych kazań wszechczasów, zdobywając dla Chrystusa 3 tysiące osób (Dz 2,41). Pismo Święte de facto mówi, że chrzest w Duchu Świętym jest ważnym przeżyciem......

Read More