Blog


07
wrz 2016

włącz 16 marzec 2009. Tomasz Józefowicz   Poprzednie rozważanie zakończyliśmy konkluzją, że przerażające ubóstwo miliardów ludzi na naszej planecie jest podtrzymywane przez rozregulowany system sprawiedliwości, który zamiast nakłaniać wszystkich do niwelowania przepaści między biednymi a bogatymi, rozbieżność tę pogłębia. Czy jako chrześcijanie mamy obowiązek i możliwość cokolwiek w tej kwestii zrobić? Odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od tego, jak na taką niesprawiedliwość społeczną reagował Jezus. Jeśli nie była ona przedmiotem Jego zainteresowania, a wymierzał On swoje przesłanie tylko przeciwko grzechom pojedynczych osób, trudno oczekiwać od Jego uczniów, aby zajmowali......

Read More


07
wrz 2016

włącz 12 marzec 2009. Tomasz Józefowicz   Każdy z nas żyje według jakiegoś mniej lub bardziej świadomie przyjętego scenariusza. W zależności od jego treści nasze życie może być oddane na służbę innym lub może im zagrażać. Jak w każdym scenariuszu i w naszym jest jakaś wiodąca fabuła oraz wątki poboczne, epizody, w jakimś stopniu zdeterminowane przez naczelny motyw naszego życia. Jeśli, na przykład, wiodącym motywem naszego życia jest uzależnienie, w jego scenariuszu mogą pojawić się takie wątki jak rozwód, utrata zdrowia, wypadek, przestępstwo, bezrobocie.   Z życiem społecznym, z życiem całych kultur......

Read More


07
wrz 2016

włącz 02 marzec 2009. Tomasz Józefowicz   Za około 40 dni będziemy z radością kolejny raz wspominać zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego dokonał umierając na krzyżu. Ktoś, kto nie zna chrześcijańskiej doktryny mógłby pomyśleć, że dziwny to powód do świętowania. Zrozumiałe wydaje się świętowanie czyichś narodzin, ale śmierci? Chrześcijanie jednak wierzą, że to właśnie przez swą śmierć Chrystus zatriumfował nad siłami zła, które mają destrukcyjny wpływ na losy człowieka i świata. „Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi” (Kol 2,15).......

Read More


07
wrz 2016

Bartek Pielak     Od dawna zamierzałem zająć się tematem hymnów kościelnych i pewnie długo bym jeszcze poprzestawał na tym zamierzeniu, gdyby nie artykuł Wojciecha Gajewskiego z „Chrześcijanina” 9-10/2002 pt. Ecclesia semper reformanda. Stwierdziłem, że najwyższy czas przypomnieć skąd wziął się Śpiewnik Pielgrzyma i do czego służy. Na próbach grup muzycznych nie powinien on bynajmniej odgrywać roli podstawki pod kubki ani podpórki do klapy od pianina. W trakcie nabożeństw pieśń z tego śpiewnika – o ile w ogóle cudem jakimś się przytrafi – nie jest chwilą na poprawienie fryzury tudzież garderoby, wymianę......

Read More


07
wrz 2016

Czyli jak daleko można się posunąć? Sy Rogers   „Sy Rogers, człowiek-legenda w dziedzinie seksualności współczesnego człowieka, udziela nam paru cennych wskazówek dotyczących popularnego problemu: Jak daleko można się posunąć przed ślubem?” – Soul Purpose Magazine   Wierzący młodzi ludzie mają prawdziwy mętlik w głowie jeśli chodzi o to, kiedy dokładnie „NIE oznacza NIE”. Większość z nas zna zalecenie „żadnego seksu przed ślubem”, a mimo to tysiące młodych chrześcijan idzie na całość – nawet, jeśli jest to niezamierzone. Konsekwencje sięgają od nieplanowanej utraty godności do nieplanowej ciąży.   Dlaczego tak się dzieje?......

Read More


07
wrz 2016

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.......

Read More


07
wrz 2016

Wojciech Gajewski   Istnieje brak jednolitego stanowiska wśród historyków zielonoświątkowych na temat: gdzie, kiedy i pod czyim przewodnictwem powstał ruch zielonoświątkowy. Dyskusja dotyczy zasadniczo dwóch dat i dwóch różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych: roku 1901 – Topeka w stanie Kansas oraz roku 1906 – Los Angeles. W. Hollenweger, uznany badacz omawianej problematyki, proponuje rozpatrywać zagadnienie początku pentekostalizmu z dwóch punków widzenia: ideengeschichte (historii idei) wówczas należy wziąć pod uwagę pierwszą datę oraz realgeschichte (historię rzeczywistości) wówczas możemy mówić o drugiej dacie narodzin ruchu. Od tego czasu ruch zielonoświątkowy zaczął się rozprzestrzeniać po......

Read More


07
wrz 2016

Duchowość ruchu Vineyard (Winnicy) ma bliski związek z rodzajem duchowości obserwowanej w Toronto Vineyard Airport Church określanej powszechnie jako „Toronto blessing”. Zbór ten należy do Vineyard Christian Fellowship (Chrześcijańskiej Społeczności Winnicy) założonej w 1978 r. w Kalifornii, która obecnie skupia około dziewięciuset zborów na całym świecie. Reprezentują one jeden z ostatnich nurtów ruchu charyzmatycznego. Wierzą w Boże objawienie poprzez sny i wizje, duchowe uzdrowienie i spontaniczne uwielbianie. Marc Dupont, pastor jednego z takich zborów w San Diego twierdzi, że otrzymał proroctwo, na temat ogromnej fali, podobnej do wodospadu Niagara, która miałaby przejść......

Read More


07
wrz 2016

Izrael jest krajem, o którym Bóg mówi – jednoznacznie, proroczo i wielokrotnie w Biblii – „To należy do mnie”. Bóg mówi o Izraelu w sposób, w jaki nie odnosi się do żadnego innego narodu na ziemi. Izrael został ustanowiony, aby być światłem dla pogan.   Kościół na początku swego istnienia był praktycznie całkowicie żydowski i tak pozostało do momentu, gdy Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać. Ostatecznie dotarła do Antiochii, gdzie powstała pierwsza społeczność nie-żydowska, Antiochii która stała się bazą z której Ewangelia rozprzestrzeniła się na cały świat. W Liście do Rzymian, rozdziały od......

Read More


07
wrz 2016

Biblia nic nie mówi na temat masturbacji. Wydaje się to trochę dziwne, ponieważ jest to tak silne i powszechne zjawisko w życiu człowieka. A biorąc pod uwagę, że Księga Kapłańska ma tak wiele do powiedzenia na temat seksualności, można by pomyśleć, iż w oczywisty sposób zajmie się również tym tematem. Ale tak nie jest. Masturbacja nigdzie w Piśmie Świętym nie została nazwana grzechem. Niemniej jednak, musimy zachować ostrożność w uznawaniu czegoś za grzech lub nie, gdy Bóg o tym nie wspomina. To, co możemy zrobić, to spojrzeć szerzej na ogólne zasady biblijne......

Read More