Blog


07
wrz 2016

Biblia uczy na temat całkowitej równości mężczyzn i kobiet, którą odzwierciedla zarówno porządek stworzenia, jak i dzieło odkupienia (Rdz 1,26-28; 2,23; 5,1-2; 1 Kor 11,11-12; Ga 3,13.28; 5,1). Biblia uczy, że Bóg objawił się w całym Piśmie Świętym, miarodajnym Bożym Słowie (Mt 5,18; J 10,35; 2 Tm 3,16; 2 P 1,20-21). Wierzymy, że Pismo Święte należy interpretować całościowo i tematycznie. Uznajemy także za konieczne dokonanie rozróżnienia między natchnieniem a interpretacją: natchnienie odnosi się do Bożego impulsu, będącego przyczyną powstawania ksiąg biblijnych, i Bożego nadzoru nad procesem ich powstawania, dzięki którym całe kanoniczne......

Read More