Artykuły


07
Wrz 2016

Biblia nic nie mówi na temat masturbacji. Wydaje się to trochę dziwne, ponieważ jest to tak silne i powszechne zjawisko w życiu człowieka. A biorąc pod uwagę, że Księga Kapłańska ma tak wiele do powiedzenia na temat seksualności, można by pomyśleć, iż w oczywisty sposób zajmie się również tym tematem. Ale tak nie jest. Masturbacja nigdzie w Piśmie Świętym nie została nazwana grzechem. Niemniej jednak, musimy zachować ostrożność w uznawaniu czegoś za grzech lub nie, gdy Bóg o tym nie wspomina. To, co możemy zrobić, to spojrzeć szerzej na ogólne zasady biblijne......

Read More


07
Wrz 2016

Biblia uczy na temat całkowitej równości mężczyzn i kobiet, którą odzwierciedla zarówno porządek stworzenia, jak i dzieło odkupienia (Rdz 1,26-28; 2,23; 5,1-2; 1 Kor 11,11-12; Ga 3,13.28; 5,1). Biblia uczy, że Bóg objawił się w całym Piśmie Świętym, miarodajnym Bożym Słowie (Mt 5,18; J 10,35; 2 Tm 3,16; 2 P 1,20-21). Wierzymy, że Pismo Święte należy interpretować całościowo i tematycznie. Uznajemy także za konieczne dokonanie rozróżnienia między natchnieniem a interpretacją: natchnienie odnosi się do Bożego impulsu, będącego przyczyną powstawania ksiąg biblijnych, i Bożego nadzoru nad procesem ich powstawania, dzięki którym całe kanoniczne......

Read More