CHRZEST

Niedziela, 5 lutego, godz. 17:00


Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;

stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.  – 2 List do Koryntian 5,17

Chrzest wiary w wieku świadomym to publiczne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, mające swoje podstawy w Piśmie Świętym. Zapraszamy, przyjdź i bądź świadkiem tego wzruszającego wydarzenia!

Niedziela, 5 lutego, godz. 17:00
Kaplica Chrześcijańskiej Społeczności
ul. Puławska 114

Chrzest wiary

chrzest baner_web

Jakie jest znaczenie chrztu

Zgodnie z tym, co mówi Nowy Testament, chrzest jest właściwą reakcją na nakaz Chrystusowy, o którym czytamy w Ewangelii Mateusza 28,19: Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je  w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Jakkolwiek chrzest nie jest środkiem do zbawienia, bezsprzecznie jest znaczącym, zewnętrznym znakiem lub świadectwem wewnętrznego odrodzenia, które miało miejsce w momencie przyjęcia Chrystusa przez wiarę jako Zbawiciela i Pana.

Chrzest świadczy o posłuszeństwie w czyimś życiu; świadczy o poddaniu się panowaniu i przywództwu Chrystusa. Co więcej, świadczy również o jedności, uległości i oddaniu Jego ciału – Kościołowi.

Jak przebiega chrzest

Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. – Rzymian 6,3-4

Utożsamienie się z Chrystusem i Jego śmiercią jest odzwierciedlone poprzez zanurzenie w wodzie. Całkowite zanurzenie jest zgodne z biblijnym wzorcem praktykowanym przez pierwszych chrześcijan, widocznym również w chrzcie Jezusa, gdzie wynurzenie się z wody symbolizuje przyjęcie i uczestniczenie w teraźniejszych i przyszłych dobrodziejstwach wypływających ze zmartwychwstania Chrystusa.