Jarosław Wielgosz – starszy zboru

Jarosław Wielgosz
Kontakt: +48 505 871 206
Email

Jarosław Wielgosz ukończył  Warszawskie Seminarium Teologiczne (1998), a następnie studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2000).  Zainteresowania biblistyką i retoryką zaprowadziły go na podyplomowe studia filologii polskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Tam ukończył także studia doktoranckie z literaturoznawstwa. Od przybycia do Warszawy w 1995 roku uczestniczy w życiu Zboru Nowe Życie w Warszawie,  gdzie usługuje jako kaznodzieja. W 2010 r. został ordynowany na diakona. Przez wiele lat był zaangażowany w służbę       z młodzieżą. Prowadził też otwarte studium biblijne w Klubie na Złotopolskiej, które kontynuuje obecnie w ramach grupy domowej u siebie w domu. Ma żonę Agatę i syna Mateusza. Pracuje jako kierownik projektów w prywatnej spółce.