Jarosław Wielgosz – starszy zboru

Jarosław Wielgosz
Email

Jarosław Wielgosz ukończył Warszawskie Seminarium Teologiczne (1998), a następnie studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2000). Zainteresowania biblistyką i retoryką zaprowadziły go na podyplomowe studia filologii polskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Tam ukończył także studia doktoranckie z literaturoznawstwa. W 2010 r. został ordynowany na diakona, a od roku 2017 jest prezbiterem. Od 1995 roku uczestniczy w życiu Zboru Nowe Życie w Warszawie, gdzie usługuje jako kaznodzieja. Przez wiele lat był zaangażowany w służbę z młodzieżą. Prowadził także otwarte studium biblijne. Pracuje jako kierownik projektów w prywatnej spółce.