KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Boże plany a nasze zaufanie
Ułuda
Jezus jako Pan
Wdowi grosz
W tobie również drzemie bohater wiaryO uczniostwie
Chrzest 09.09.2018
Boże powołanie
Idź na wysoką górę
Rozczarowanie Bogiem