KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Życie i służba na Bliskim WschodziePowołanie do bycia sobąCóż za poranek
Pan i sługa
Uwielbienie Jezusa
Zmiana
Ze względu na mnie
Cena uczniostwa
Patrz na Jezusa
Duchowa odnowa Kościoła