KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Jezus- pełnia boskości
Najpierw łaska, potem prawda
Boże błogosławieństwo
Czy widzisz to, co ja?
Pieśni- wspomnienia
Miłość Boga
Głód Boga
Nie bój się żyć
Usłysz Boży głos
Egzorcyzm chłopca opętanego przez niemego i głuchego ducha