KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Przebaczenie według Jezusa
Tak jak OjciecAbba Ojcze
Być przyjacielem BogaStaczaj dobry bój wiaryJak zachować swoja duszęPierwsza koleda
Przygotujcie miejsceTylko Chrystus
O poznaniu Jezusa