KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Wiara jako droga
Ile jest modlitwy w modlitwie?Ile masz chlebów
Bóg bogaty dla wszystkichTylko
To przygotował Bóg
Obecność Boża
Powrót brata
Uczniostwo
O przebywaniu w Bożej obecności