KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Jezus wzgardzony w NazareciePowrót do SłowaBóg z nami
Jahwe jest Bogiem- świadectwo
Bo lubił dziczyznę
Egzorcyzm w ziemi Gerazeńczyków. Jezus nadzieją w beznadzieiMiłuj Pana, Boga swegoZdecydowana wiaraBoże zbawienie a nasza odpowiedzialnośćUciszenie burzy