KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Kościół w kwarantannie

prezb. Natanael Sobotka
26 kwietnia 2020

Nabożeństwo online z dnia 29-03-2020

Grom Bożego miłosierdzia
Mądre serca
O dziękczynieniu
Skąd się bierze wiara
Zacheusz- wołanie sprawiedliwego?
Kościół z misją: Pakistan
Kościół z misją: Nepal
Jezus naszym dobremStaczaj dobry bój wiary