KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Kościół z misją: Nepal
Jezus naszym dobremStaczaj dobry bój wiary
Boża perspektywa
Pan jest moim pasterzem
Raduj się świecie
Przyjście Pańskie, co robić
Natchnienie Pisma Świętego
Pilnuj zachęty
Radość Ojca