KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Boże powołanie
Idź na wysoką górę
Rozczarowanie Bogiem
Nadzieja w beznadzieiSłużyć w łasce i mocy
Czy jesteś gotowy przejść przez rzekę?Bogaty człowiek
Jezus- pełnia boskości
Najpierw łaska, potem prawda
Boże błogosławieństwo