KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Ze względu na mnie
Cena uczniostwa
Patrz na Jezusa
Duchowa odnowa KościołaO prawdziwej wielkości
Dzielna kobieta, któż ją znajdzieDwa pytania
Gość w dom
Boże błogosławieństwo
Oddziel światło od ciemności