KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Cena uczniostwa cz.2
Emmanuel, Bóg z nami
Chrystus- człowiek dojrzałyTowarzyszyć im będą
„…a sprawiedliwy z wiary żyć będzie”
Misja mnie odmieniła
Boże obietniceMarek Wnuk- świadectwo z misjiBrygida Lusińska- świadectwo z misjiAsalina Mamuno- świadectwo z misji