KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Boża perspektywa
Pan jest moim pasterzem
Raduj się świecie
Przyjście Pańskie, co robić
Natchnienie Pisma Świętego
Pilnuj zachęty
Radość Ojca
Cena uczniostwa
Wieża Babel
Nastawienie do Słowa