KAZANIA

Wiara rodzi się ze słuchania


OSTATNIO WYGŁOSZONE

Kazania głoszone w naszym zborze są zasadzone na Bożym Słowie, odwołują się do naszej rzeczywistości i wskazują na Chrystusa. Podczas słuchania kazań, zachęcamy do korzystania z Biblii, robienia notatek i rozważania głoszonego Słowa.
POZOSTAŁE KAZANIA

Jak przetrwać, kiedy nie masz na nic wpływuChrzest Duchem Świętym
Misja Ducha Świętego
Morze niemożliwościCo siejesz, to będziesz zbierałOwoce Ducha ŚwiętegoDobry Pasterz
O tym, jak Bóg zmienia tych, którzy są ciężarem w tych, którzy mogą nieść ciężary innychOczekiwanieIdź ogłoś to po górach