MISJE

’WSPÓŁCZUCIE NIE ZASTĄPI DZIAŁAŃ’ – David Livingstone


DLACZEGO MISJE?

POSŁUSZEŃSTWO

Kościół od początku swego istnienia miał wymiar misyjny. Dobra Nowina o zbawieniu z łaski przez wiarę w Boże synostwo Jezusa Chrystusa i Jego odkupieńczą śmierć na krzyżu miała docierać do coraz odleglejszych zakątków świata, by nieść prawdę i nadzieję, ożywiać skostniałe struktury i przemieniać ludzkie życie.

OBIETNICA

Zadanie to otrzymaliśmy niejako w spadku po poprzednich pokoleniach. Mamy je wypełniać i przekazać następcom. Wyzwanie to odpowiedzialne i bardzo trudne. Dlatego i tym razem nie zostaliśmy pozostawieni bez wsparcia. Duch Święty pomaga nam w zwiastowaniu Ewangelii. Bóg powołuje też ludzi, którzy są gotowi pozostawić swoje miejsce zamieszkania i pracę zawodową, by zająć się różnego rodzaju pracą misyjną. Dla jednych łączy się to z wyjazdem za granicę, dla innych z zaangażowaniem w działalność misji czy fundacji na rzecz materialnej i duchowej pomocy ludziom w potrzebie.

WSPARCIE

W myśl nakazu Chrystusa, który powiedział: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mat. 28,18-20), wspieramy związanych z naszym zborem misjonarzy – Nathalie i Marka Wnuków.


NASI MISJONARZE

NATHALIE I MAREK WNUK Z DZIEĆMI: MICHELLE, PASCALEM I SARĄ

Marek jest absolwentem Warszawskiego Seminarium Teologicznego (1996). Miał kiedyś sen, który nadał kierunek jego życiu i służbie. Zobaczył siebie, jak wielką chochlą nalewa miskę ciepłej zupy i karmi bezdomne dzieci… W jego sercu wzbudziło się wówczas pragnienie wyjazdu na Wschód. Pierwszą wyprawę odbył w 1994 roku w ramach praktyk studenckich. Dołączył do wyjazdu misyjnego do Irkucka na Syberii, organizowanego przez brata Waldemara Sardaczuka i misję AVC (Nidda, Niemcy). W grupie tej była też pewna młoda, interesująca i pełna zapału do pracy wśród dzieci Szwajcarka, Nathalie… Zobaczyli tam biedne, obdarte, zaniedbane dzieci z petami w ustach i złośliwym uśmiechem, włóczące się bez celu i bez nadziei na przyszłość. Wrażenie było ogromne. Jakiś czas później Marek i Nathalie pobrali się. Ich wspólne pragnienie, by nieść nadzieję biednym dzieciom, powoli nabierało konkretnych kształtów. W 2000 roku wyjechali na tydzień do Kijowa, gdzie mogli poznać fatalne warunki bytowe kilkorga dzieci ulicy. Przejęci ich losem wrócili w 2001 roku, by zostać na dłużej. Karmili je, okazywali serce, ale zauważyli, że to nie wystarczy, by zmienić życie tych dzieci… Rok później, przy wsparciu przyjaciół i ludzi dobrej woli, założyli ośrodek Sunshine Children’s Center pod Kijowem.

 

SUNSHINE CHILDREN’S CENTRE

Ośrodek stał się nowym domem dla dzieci, które niegdyś mieszkały w kanałach, żebrały i sprzedawały się za chleb i klej, którym odurzały się, by zapomnieć o swojej sytuacji… A dziś mogą się uczyć życia na nowo, mieszkać w czystym i ciepłym domu, uczyć się zdrowych zasad, poznawać chrześcijańskie wartości. I odnajdywać nadzieję na lepszą przyszłość.


Polecamy artykuły:

„Pierwszy prawdziwy dom” opublikowany w „Chrześcijaninie” nr 11-12/2003

„O mannie, co nie spadła z nieba”, „Chrześcijanin” nr 11-12/2008JAK MOGĘ WESPRZEĆ MISJĘ?


Jeżeli chcesz być częścią naszej działalności misyjnej i przekazać na ten cel ofiarę, będziemy naprawdę wdzięczni. Poniżej podajemy dane konta, na które można przelewać pieniądze. Dziękujemy!


Przelewy krajowe

KZ Zbór Nowe Życie
Wyborna 20, 03-681 Warszawa
Nr konta misyjnego
25 2490 0005 0000 4610 5788 9833

Tytuł przelewu do odliczenia podatkowego:
„Darowizna na cele kultu religijnego”

Przelewy zagraniczne

IBAN: PL 25 2490 0005 0000 4610 5788 9833
Beneficjent: KZ Zbor Nowe Zycie
Adres: Wyborna 20, 03-681 Warszawa, PL
SWIFT/BIC: ALBPPLPW
Alior Bank S.A., ul. Lopuszanska 38d, 02-232 Warszawa