Nabożeństwa zawieszone

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i obowiązującymi nas obostrzeniami, od 18.10.2020 jesteśmy zmuszeni zawiesić do odwołania nasze niedzielne nabożeństwa.

Spotkania w tygodniu – modlitwa wstawiennicza i grupa biblijna – odbywać się będą bez zmian, przy zachowaniu wszystkich wymogów higieniczno-sanitarnych.

Alpha dla Młodzieży zaprasza na spotkania wirtualne, równie fajne!

Dzieci zapraszamy na zajęcia biblijne w każdą niedzielę na platformie Zoom. Bliższe informacje dla rodziców na grupie KdD Rodzice lub w biurze zboru: zbor@nowezycie.waw.pl

Zborową rodzinę i wszystkich Przyjaciół zachęcamy do modlitwy za władze państwowe i osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących naszego bezpieczeństwa. Jako ludzie wierzący chcemy być świadectwem pokoju, który przewyższa wszelki rozum. „Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia”.