Natanael Sobotka – starszy zboru

Natanael Sobotka
Kontakt: +48 517 853 068
Email

Natanael Sobotka ukończył Warszawskie Seminarium Teologiczne (2005), a następnie studia pedagogiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2014). W latach 1998-2005 zaangażowany  w służbę Zboru w Jaworznie, w 2006-2008 w służbę Zboru ’Solid Rock’ w Droghedzie w Irlandii, a następnie w pracę z dziećmi ulicy w Nowym Jorku w ramach stażu w Metro World Child Ministries. W latach 2014-2015 współpracował z BGEA Franklina Grahama, będąc Koordynatorem do spraw Duszpasterstwa i Działań Następczych w Barcelonie. Ze Zborem Nowe Życie związany od 2010, w którym razem z żoną Amandą są duszpasterzami młodzieży. Zaangażowany także w służbę kaznodziejską i uwielbienia oraz w misje – od 2010 organizuje coroczne wyjazdy misyjne na Ukrainę. W 2012 ordynowany na diakona.  Ma dwoje dzieci, Emilkę i Joela.