Royal Rangers

royal-rangers_slider

A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. – Mat. 7,12

Royal Rangers to chrześcijański skauting rozwijający oprócz tego, co zwykłe harcerstwo (czyli umiejętność współpracy z innymi, chęć do stawania się coraz lepszym oraz umiejętności brania odpowiedzialności za własne decyzje) także umiejętność podróżowania przez życie razem z Bogiem.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat do wspólnej przygody! Zbiórki Drużyny Okrywców odbywają się co drugą sobotę.

Zapisy i bliższe informacje: dh Dariusz Skoniecki  787 741 739 / krajdaro30@wp.pl

Program

Stowarzyszenie „Royal Rangers Polska”(w skrócie RRP), jest częścią międzynarodowej, chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers, która działa od 1962 roku w ponad 80 krajach na całym świecie.

RRP odwołuje się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa.

Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

Ideały wychowawcze RRP określają:
 1. Złota zasada.
 2. Przyrzeczenie.
 3. Prawo Royal Rangers.

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: „A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie.” (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie brzmi: „Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę.”

Prawo Royal Rangers
Royal Rangers jest:

 1. Gotowy – psychicznie, fizycznie, duchowo.
 2. Czysty – na ciele, w myślach i w mowie.
 3. Uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie.
 4. Dzielny – odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby.
 5. Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom.
 6. Uprzejmy – miły, grzeczny, troskliwy.
 7. Posłuszny – rodzicom, liderom, przełożonym.
 8. Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.
Nasze cele realizujemy przez:
 1. Systematyczne zbiórki w szczepach, w systemie zastępowym.
 2. Zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, ekstremalnych, międzynarodowych, itp.
 3. Zdobywanie stopni skautowych.
 4. Zdobywanie sprawności.
 5. Szkolenia skautów i instruktorów.
 6. Realizowanie projektów edukacyjnych, patriotycznych, sportowych, charytatywnych i innych.

Źródło: royalrangers.pl