Punkt Katechetyczny

lightstock_361427_download_medium_natek_

Przy Zborze Nowe Życie działa w ramach systemu oświaty Pozaszkolny Punkt Katechetyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rodzice lub młodzież starsza otrzymują od nas zaświadczenie dla wychowawcy klasy, że dziecko bierze udział w zajęciach z religii w naszym kościele, a na koniec roku świadectwo, na podstawie którego szkoła wpisuje ocenę z religii na świadectwie szkolnym.

Podstawowym warunkiem uzyskania oceny klasyfikacyjnej z religii jest:

  • zapisanie dziecka (uczniowie powyżej 18 r.ż. mogą zapisać się sami)
  • udział ucznia w co najmniej 50% zajęć w ciągu semestru

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

mgr Małgorzata Lipert (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

malgorzatalipert@op.pl / 603 457 693

dr Tomasz Józefowicz (szkoły ponadgimnazjalne)

tjozefowicz@gmail.com / 602 268 373