Bóg, który nas przemienia

Usługa Słowem i świadectwem misjonarzy Ulli i Roberta.

Słowo wstępne – Donna Delik, pastorowa z Kutna, lider misji OM Polska.

Jako dyrektorzy europejskiego oddziału organizacji AIDS Link International, Ulla i Robert szkolą liderów, wspierają narodowe inicjatywy prewencyjne i koordynują inicjatywy służące odbudowie społeczności dotkniętych konsekwencjami epidemii HIV i AIDS na całym świecie. Jednocześnie Ulla jest zaangażowana w niesienie pomocy i nadziei prostytutkom na ulicach Wiednia, inspirując wierzących do praktycznego włączenia się w walkę z ofiarami handlu ludźmi.

Udostępnij

Ostatnie kazania