O tym, jak Bóg zmienia tych, którzy są ciężarem w tych, którzy mogą nieść ciężary innych

Kazanie wygłoszone dn 09.07.2017

Udostępnij

Ostatnie kazania