test

Pastor Włodzimierz Rudnicki po ukończeniu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 1982 r. objął kierownictwo Szkoły Biblijnej w Warszawie, późniejszego Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Służbę tę pełnił wiernie przez 23 lata,  przygotowując i kształtując przyszłych pastorów, kaznodziejów, nauczycieli i misjonarzy. W latach 1992-2008 był członkiem Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego, jako Prezbiter Okręgowy (1992-1996, 1996-2000 i 2004-2008)  i z-ca Prezbitera Naczelnego ds. Edukacji (2000-2004). W 1995 roku, odpowiadając na potrzebę jaka zaistniała w Zborze Nowe Życie, podjął się służby pastorskiej, którą pełnił najpierw przez ponad dwa lata, a którą od 2004 pełni do dzisiaj. Żona Renata. Mają jednego syna, Krzysztofa.


Kontakt: