Tomasz Józefowicz – starszy zboru

Tomasz Józefowicz
Kontakt: +48 602 268 373
Email

Tomasz Józefowicz, doktor nauk teologicznych w zakresie teologii systematycznej (2013), absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1995) oraz Gordon-Conwell Theological Seminary (M.A. 1997). W latach 2009-12 przewodniczył Komisji Doktrynalnej Kościoła Zielonoświątkowego. Na co dzień pracuje w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie, pełniąc funkcję Dziekana oraz wykładowcy teologii systematycznej i etyki. W latach 1997-1998 był zaangażowany w służbę Zboru „Betel” w Bydgoszczy. Od 1999 członek Zboru Nowe Życie, od 2007 starszy zboru. Zaangażowany w służbę uwielbienia i służbę kaznodziejską. Żona Bernadeta. Mają dwójkę dzieci: Bartka i Lenę.